Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Zaproszenie do udziału w Światowym Dniu Młodzieży – Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2009 r.

Zielona Góra, 19 marca 2009 r. Znak: B2-6/09 Zaproszenie do udziału w Światowym Dniu Młodzieży – Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2009 r. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Zielona Góra, 19 marca 2009 r.
Znak: B2-6/09

Zaproszenie do udziału w Światowym Dniu Młodzieży –
Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2009 r.

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

zbliża się Niedziela Palmowa i tradycyjne spotkanie chrześcijańskiej młodzieży świata. Spotkania te odbywają się w każdą Niedzielę Palmową we wszystkich diecezjach świata, a co dwa – trzy lata dodatkowo jeszcze w jednym wyznaczonym przez Ojca Świętego miejscu. W ubiegłym roku spotkanie to odbyło się w Sydney w Australii, w 2011 odbędzie się w Madrycie w Hiszpanii.
Nasza diecezja ma bogatą tradycję spotkań z udziałem młodzieży. Każdego roku na terenie jednego z miast odbywają się we wrześniu Diecezjalne Dni Młodych, w I Niedzielę po Świętach Wielkanocnych młodzież maturalna udaje się w pielgrzymce na Jasną Górę, do duchowej stolicy Polski, a w czasie wakacji ma miejsce Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna „Przystanek Jezus”.
Do tych wspomnianych wydarzeń dołącza spotkanie w Niedzielę Palmową. Ma ono jednak szczególny charakter. Na ten dzień do młodych gromadzących się w różnych częściach świata Ojciec Święty kieruje szczególny list – orędzie.
Czego dowiadujemy się z tegorocznego orędzia Papieża? Między innymi tego, że mamy być świadkami nadziei – na wzór św. Pawła Apostoła, który wyznał kiedyś, że my chrześcijanie: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu Żywym” (1 Tm 4,10).
Benedykt XVI w swoim orędziu tłumaczy w jaki sposób u św. Pawła zrodziła się ta nadzieja. Pisze w nim: „Ażeby odpowiedzieć na to pytanie musimy wyjść od jego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym na drodze do Damaszku. W tamtym czasie Szaweł był takim młodym jak wy; miał około dwudziestu, dwudziestu pięciu lat; był naśladowcą Prawa Mojżeszowego, zdecydowanym, aby wszelkimi sposobami zwalczać tych, których uznawał za nieprzyjaciół Boga (por. Dz 9,1). Kiedy był w drodze do Damaszku, aby uwięzić uczniów Chrystusa, został oślepiony tajemniczym światłem i odczuł wezwanie po imieniu: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”. Upadłszy na ziemię, zapytał: „Kto jesteś, Panie?”. I ten głos odpowiedział: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz!” (por. Dz 9,3-5). Po tym spotkaniu życie Pawła zmieniło się radykalnie: przyjął chrzest i stał się apostołem Ewangelii. Na drodze do Damaszku został wewnętrznie przemieniony przez Miłość Bożą spotkaną w osobie Jezusa Chrystusa”.
Tak jak pewnego dnia Jezus spotkał młodego Pawła, tak również pragnie spotkać każdego z Was, Drodzy Młodzi. Okazją do takiego szczególnego spotkania młodego człowieka z Bogiem są Światowe Dni Młodzieży. W najbliższą Niedzielę Palmową odbędą się one w trzech miejscach naszej Diecezji:
w Gorzowie Wlkp. w parafii p.w. św. Maksymiliana;
w Zielonej Górze w parafii p.w. Ducha Świętego;
w Głogowie w parafii p.w. NMP Królowej Polski.

Przeczytaj też!  Wielkopostny List pasterski Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego

Serdecznie zapraszam Was na to niezwykłe spotkanie. Rozpocznie się ono o godz. 14.30. Jego centralną częścią będzie Eucharystia, w trakcie której młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania otrzyma krzyż – znak miłości. Nie zabraknie również czasu na sakrament pokuty i pojednania, na konferencje oraz radosne uwielbienie Boga.
Światowe Dni Młodzieży są okazją do pogłębienia osobistej relacji z Jezusem jako Zbawicielem i Panem. Świat potrzebuje świadectwa młodych, którzy uwierzyli w Chrystusa.
Drodzy Młodzi, razem z Wami do wspólnego przeżywania tego dnia zapraszam księży, katechetów, siostry zakonne, nauczycieli i Waszych przyjaciół. Niech ten szczególny czas jedności i modlitwy pogłębi waszą więź z Ojcem Świętym i zachęci do wspólnej odpowiedzialności za Kościół.
Na drogę pielgrzymowania i przeżywania Niedzieli Palmowej we wspólnocie diecezjalnej z serca Wam błogosławię.

+ Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, III Niedziela Przygotowania Paschalnego 2009 r.

hastagi na stronie:

#jasn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy