XXII Niedziela Zwykła

W religii żydowskiej był taki nakaz, że ktoś kto chce się pożywić musi obmyć sobie ręce, niekoniecznie z brudu, ale z tzw. nieczystości religijnej. Człowiek spotykał się i dotykał podczas dnia różne nieczyste rzeczy, ludzi lub zwierzęta i żeby sam nie stać się nieczystym musiał obmyć sobie ręce zanurzając je po nadgarstki lub polewając je wodą. Tego przepisu obmycia rąk przed posiłkiem Żydzi bardzo skrupulatnie przestrzegali. Nawet doszło do tego, że tych zwyczajów zwyczajów przepisów namnożono aż kilkaset. Tylko nieliczni faryzeusze starali się wszystkie je wypełnić. Do nich zaliczał się między innymi Szaweł, późniejszy św. Paweł. To On po swoim nawróceniu pod Damaszkiem wspomniał w liście, jak to chciał osiągnąć zbawienie właśnie poprzez jak najskrupulatniejsze wypełnianie tych przepisów Prawa.
Więcej »

Authors
Top