“W pokorze ku prawdzie i wolności”

Zagrzebany po uszy w testach, kartkówkach i egzaminach, które od kilku tygodni pracowicie poprawiam, sięgnąłem po ostatni numer “Salwatora”. Artykuły interesujące, tematy ważne, czasami trudne i wymagające refleksji … A przecież jest jeden temat, który za mną chodzi już od kilku lat, a który z Salwatorem, Zbawicielem świata na pewno jest związany. Jest to temat, który we współczesnym świecie powraca z coraz bardziej wzrastającą siłą. Temat, któremu Papież poświęcił chyba jedną z najważniejszych, swoich encyklik “Veritatis Splendor”. Rozpoczyna ją bardzo znamiennymi i uderzającymi słowami:

BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, (…) prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka (…)

PRAWDA -obok miłości, chyba najbardziej podstawowa ale i najbardziej dyskutowana rzeczywistość ludzkiej kondycji, ludzkiego bytowania, ludzkiego życia. I chyba także najbardziej zeszmacone słowo w naszych czasach. Sam Chrystus powiedział: “Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32) Od lat chodzi za mną i niepokoi mnie to zdanie. Jak Piłat, pytam nieraz z cynizmem lub z rozpaczą: “A cóż to jest prawda?” (J 18,38) I to pytanie Piłata rodzi całą serię innych pytań: Czym jest prawda? Gdzie ją znaleźć? Jak rozpoznać prawdę? Jak ją uznać i przyjąć, jak zaakceptować w swoim życiu? Jak według tej prawdy żyć?
Więcej »

hastagi na stronie:

#homilia na jutro #wierszyki pogrzebowe #kazanie o pokorze #wiersze o prawdzie #poezja pogrzebowa #wierszyki na pogrzeb #wiersze o odwadze

Authors
Related posts

Powiadom o
szunaj1
Gość
szunaj1

dlamnie prawdą jest to co jest,
nie to co bym chciał by było.
nie to co mi sięwydaje.
JezusChrystus zmartwychwstał ioni Go widzieli,dotykali i jedli z Nim.
Pawdy trzeba nam doświadczyć,doświadczaćjej każdego dnia,
widzieć Ją,być z Nią i żyć Nią.
Dlatego wołam każdego dnia pokory,pokory,pokory mi trzeba,bo jestem jak ten Adam skrywający się przed prawdą w raju.

Top