Telegram bp.Wojciecha Polaka na ogólnopolskie czuwanie w intencji powołań

15.05.2009 – Telegram bp.Wojciecha Polaka na ogólnopolskie czuwanie w intencji powołań

Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Uczestnicy VI Ogólnopolskiego Czuwania Modlitewnego w intencji powołań,

Od kilku już lat, wieczorem w drugą sobotę czerwca, zbieracie się Siostry i Bracia, przedstawiciele Zgromadzeń Zakonnych i Seminariów Duchownych w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej na nocne czuwanie, aby prosić Pana żniwa o nowych robotników. Wasza modlitwa w intencji powołań jest niewątpliwie odpowiedzią na słowa samego Chrystusa: Proście! To stanowcze wezwanie Pana – przypomina nam tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania – upewnia nas, że modlitwa o powołania powinna być nieustanna i pełna zaufania.

dsc_6726W tym roku mija 30 lat od pierwszej pielgrzymki Sługi Bożego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Na trasie papieskiego pielgrzymowania, w czerwcu 1979 roku, znalazła się także Kalwaria Zebrzydowska. To tutaj Pielgrzym Kalwaryjski, po zakończeniu Mszy św., zwrócił się do wszystkich, a szczególnie do młodych – bo – dziwna rzecz – mówił wtedy Jan Paweł II – młodzi szczególnie upodobali sobie to miejsce – aby nie ustawali w modlitwie. Módlcie się – napominał Papież – i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie.

Ogólnopolskie nocne czuwanie w intencji powołań staje się dla nas wszystkich, zatroskanych o powołania i powołanych, okazją do ufnej modlitwy. Taka ufność jest nam zawsze potrzebna. Jest ona jednak szczególnie potrzebna dziś, w tych czasach, w których z różnych powodów, tak wielu młodych ludzi nie odpowiada jeszcze Bogu na dar Jego powołania. Wobec odnotowanego spadku liczbowego kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie powinna jednak – jak przypomniał nam Benedykt XVI – nigdy słabnąć w nas nadzieja, że Chrystus nadal powołuje i będzie powoływał mężczyzn i kobiety do wyłącznej służby w swoim Kościele. Nasza modlitwa w intencji powołanych i o nowe powołania może bowiem sprawić, że młodzi ludzie – jak podkreśla papieskie orędzie – nie będą kierować się mentalnością leniwego sługi, który ze strachu ukrywa w ziemi powierzone mu talenty, ale wielkoduszną odpowiedzią w ochoczym pójściu za zaproszeniem Pana.

Tej ufnej nadziei niech więc towarzyszy nieustanna i pełna zaufania modlitwa. Jest ona pierwszym i podstawowym obowiązkiem Kościoła. Proście Pana żniwa! Naszym pierwszym obowiązkiem jest bowiem podtrzymywanie żywej i nieprzerwanej modlitwy w intencji powołań w rodzinach i w parafiach, w ruchach i stowarzyszeniach zaangażowanych w apostolat, we wspólnotach zakonnych i we wszystkich wspólnotach diecezjalnych. Cieszę się, że w szczególny sposób, właśnie tutaj, w Kalwaryjskim Sanktuarium, jesteście wszyscy, Siostry i Bracia, apostołami takiej modlitwy.

Pragnę Was zapewnić nie tylko o mojej wdzięczności i bliskości, ale także z całego serca sam włączam się duchowo w to wołanie Kościoła. Życzę wszystkim, a zwłaszcza franciszkańskim kustoszom tego świętego miejsca, obfitości Bożych łask i darów. Jeszcze raz powtarzam – potrzeba tej modlitwy, aby Kościół doświadczył, że Pan żniwa nigdy nie przestanie proponować niektórym ludziom, by dobrowolnie zaangażowali swe życie w ścisłą współpracę z Nim w ramach dzieła zbawienia.

Wszystkim modlącym się o powołania z serca błogosławię

Bp Wojciech Polak
Delegat KEP ds. Powołań

za http://episkopat.pl/

Authors
Related posts

Top