Tag Archives: osi

Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy

Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy

23.09.2011 – List Pasterski Episkopatu Polski na XI Dzień Papieski

Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy

List Pasterski Episkopatu Polski na XI Dzień Papieski – 9 października 2011 r.

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i …

w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II

Od redakcji

Piszę te słowa w sobotę, 2 kwietnia 2011 roku, w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Czytelnicy „Biblioteki Kaznodziejskiej” wezmą do ręki ten egzemplarz naszego czasopisma 1 maja 2011 roku w dniu beatyfikacji sługi Bożego. W misterium paschalnym …

List Biskupa Świdnickiego do Duchowieństwa i Wiernych Świeckich na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2011 roku

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8)

List Biskupa Świdnickiego do Duchowieństwa i Wiernych Świeckich
na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2011 roku.

1. Świadectwo pierwotnego Kościoła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Drodzy bracia kapłani, umiłowani diecezjanie: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy (por. Ps …

Orędzie na Światowy Dzień Turystyki 2010

Orędzie na Światowy Dzień Turystyki 2010
27.09.2010 Temat: „Turystyka a odmienność biologiczna”

Poprzez temat „Turystyka a różnorodność biologiczna”, który zaproponowała Światowa Organizacja Turystyki, Światowy Dzień Turystyki chce włożyć swój wkład w obchody ogłoszonego przez zgromadzenie ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych „Międzynarodowego …

Orędzie Benedykta XVI na XXV Światowy Dzień Młodzieży

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO

BENEDYKTA XVI

Z OKAZJI XXV ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY

(28 MARCA 2010)

„Nauczycielu dobry, co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17)

Drodzy Przyjaciele,

w tym roku przypada 25. rocznica ustanowienia Światowych Dni Młodzieży, których Czcigodny Jan …

Top