Tag Archives: kwietnia

w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II

w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II

Od redakcji

Piszę te słowa w sobotę, 2 kwietnia 2011 roku, w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Czytelnicy „Biblioteki Kaznodziejskiej” wezmą do ręki ten egzemplarz naszego czasopisma 1 maja 2011 roku w dniu beatyfikacji sługi Bożego. W misterium paschalnym …

List Biskupa Świdnickiego do Duchowieństwa i Wiernych Świeckich na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2011 roku

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8)

List Biskupa Świdnickiego do Duchowieństwa i Wiernych Świeckich
na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2011 roku.

1. Świadectwo pierwotnego Kościoła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Drodzy bracia kapłani, umiłowani diecezjanie: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy (por. Ps …

List Rektora KUL Wielkanoc 2011

rzeżywając tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa doświadczajmy Jego pokoju, mądrości i mocy. Niech On nas umacnia na wszystkich drogach życia, a wszelkie sprawy niech dokonują się w miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.

W imieniu społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego …

Zaproszenie do udziału w Światowym Dniu Młodzieży – Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2009 r.

Zielona Góra, 19 marca 2009 r.
Znak: B2-6/09

Zaproszenie do udziału w Światowym Dniu Młodzieży –
Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2009 r.

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

zbliża się Niedziela Palmowa i tradycyjne spotkanie chrześcijańskiej młodzieży świata. Spotkania te odbywają się w …

List pasterski Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego z okazji wejścia w życie uchwał IlI Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej

List pasterski należy odczytać na wszystkich Mszach Świętych w kościołach i kaplicach Archidiecezji Gnieźnieńskiej w II Niedzielę Wielkanocną, dnia 22 kwietnia br.

Umiłowana w Panu Rodzino Diecezjalna,
Dziękujmy Panu, bo jest miłosierny
bo Jego laska trwa na wieki (Ps 118, …

Top