Spotkania Młodych

Przesłanie Papieża Benedykta XVI do uczestników 31. Europejskiego Spotkania Młodych

Drodzy młodzi! Organizowane przez Wspólnotę z Taizé Spotkanie, które gromadzi was w tym roku w Brukseli, jest dla was okazją do postawienia sobie pytania: z

Drodzy młodzi!

Organizowane przez Wspólnotę z Taizé Spotkanie, które gromadzi was w tym roku w Brukseli, jest dla was okazją do postawienia sobie pytania: z jakiego źródła czerpiemy życie? Poszukujecie źródła nadziei dla was samych i dla świata otwierając się na Chrystusa poprzez modlitwę i słuchanie Jego słowa, a także dzieląc się z młodymi ludźmi z całej Europy i z innych kontynentów waszymi pragnieniami, doświadczając Kościoła jako miejsca komunii i przyjaźni dla wszystkich.

Fot. Wikipedia
Fot. Wikipedia

Papież jest z wami podczas waszej „pielgrzymki zaufania przez ziemię”, rozpoczętej już przed laty przez drogiego Brata Rogera. Papież obdarza was zaufaniem, byście odkryli, w jaki sposób w swoim otoczeniu promieniować nadzieją, przez osobiste zaangażowanie tam, gdzie jest zbyt wiele nędzy, niesprawiedliwości i konfliktów. Bóg potrzebuje waszej wiary, waszej kreatywności i inicjatywy. Abyście mogli odpowiedzieć na Jego wezwanie, udziela wam swego Ducha. To właśnie Duch Boży odnowi wasze siły, gdy przyjdzie zmęczenie czy zniechęcenie. Podtrzymywani przez Niego nie bójcie się dawać świadectwa nadziei, którą jesteście wypełnieni za Jego sprawą. Nie obawiajcie się pozwolić Mu poszerzać wasze serca.

Polecając was wstawiennictwu Dziewicy Maryi, Matki wierzących, papież Benedykt XVI z całego serca udziela pełnego życzliwości błogosławieństwa apostolskiego wam, a także braciom z Taizé, wszystkim osobom, które zorganizowały tę pielgrzymkę, pasterzom i wiernym, którzy was przyjmują oraz waszym rodzinom.

Papież Benedykt XVI

hastagi na stronie:

#benedykt xvi #benedykt 16

Przeczytaj też!  Orędzie Ojca Świętego do młodych na XXIV ŚDM

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy