Homilie

O powołaniu

5 niedziela zwyczajna ‘C’ – notatki z homilii Powołanie Czytania: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11 Dzisiejsze czytania mówią o powołaniu, o treści powołania

5 niedziela zwyczajna ‘C’ – notatki z homilii

Powołanie

Czytania: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11

Dzisiejsze czytania mówią o powołaniu, o treści powołania i istocie Kościoła. Tradycja, przekaz. Przekazuję wam bracia, co sam otrzymałem’ (św. Paweł). Rybacy powoływani na rybaków ludzi, mają wypłynąć na głębię. Mają zrezygnować z czysto ludzkich sposobów przekonywania do Pana Boga, jakieś promocje, żeby ludzie poczuli się dobrze itp. Wypłynięcie na głębię, to zaufanie, że Kościół będzie wzrastał przez głupstwo głoszenia Słowa.

Tym, co stanowi treść ich przepowiadania jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, na odpuszczenie grzechów, na życie wieczne w zmartwychwstaniu…

Wielu z nas wyrosło na katechezie, która opiera się na poznaniu pewnego systemu teoretycznych, intelektualnych prawd o Bogu, o Kościele oraz zasad moralnych, które trzeba przyjąć, przyswoić i być im wiernym… Niestety zbyt ludzkie podejście spowodowało przeakcentowanie zarówno intelektualnego rozumienia prawd wiary jak i moralnej powinności wobec Prawa Bożego. Zapomniano jakby o podstawach, z których wynika zarówno poznanie rozumowe jak i prawe życie. Dzisiejsze słowo kieruje nas do źródła katechizacji. Tradycja, jaką przekazuje się z pokolenia na pokolenie w Kościele, to nie system intelektualny ani jedynie zespół moralnych powinności. To ‘opowiadanie’ o tym, co wydarzyło się w Jerozolimie i ma zasadniczy wpływ na życie ludzi…

…że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd… (1 Kor 15,4-6)

Krzysztof Broszkowski OP

hastagi na stronie:

#kazanie o powołaniu #kazanie o kapłaństwie #kazania o powołaniu #kazania o kapłaństwie #kazanie dla dzieci o powołaniu #powołanie pawlukiewicz

Przeczytaj też!  47 Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy