Homilie

Na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kuszenie Jezusa

Notatki z homilii o kuszeniu Jezusa na pustyni

1-a niedziela Wielkiego Postu
Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13

Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu mówi o trzech pokusach diabła. Kusiciel bynajmniej nie jest obrazem naszych ludzkich psychicznych słabości, ale duchową istotą, która prowadzi nas na manowce.

Pierwsza pokusa: ‘Kamień zamienić na chleb’ – to zająć się wyłącznie przerabianiem węgla na pieniądz – aby mieć co zjeść, w co się ubrać, za co zbudować dom.

Odpowiedź Jezusa: ‘Nie samym chlebem’… Chlebem też, ale nie samym.

Druga pokusa: ‘Posiąść świat, dzięki odrzuceniu Boga’. Stara pokusa: Rewolucja Francuska – wolność, równość, braterstwo – lecz bez Boga. Sowiecka Rewolucja Październikowa – zbudujemy nowy świat, i nie damy się omamić religii. Niszczenie cerkwi, kościołów…

Odpowiedź Jezusa: ‘Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon’ – ‘Bogu swemu’. ‘Bogiem moim’, Bogiem Izraela, Bóg stał się, gdy wyprowadził go z Egiptu, z domu niewoli i zawarł z nim przymierze na Synaju (pierwsze czytanie).

Trzecia pokusa: ‘Rzuć się w dół, jesteś przecież Synem Bożym, nic ci się nie stanie’. Takiej pokusie ulegamy – my ludzie – gdy np. beztrosko sięgamy po alkohol, aż ku naszemu zdziwieniu uświadomimy sobie, że jesteśmy uzależnieni. ‘Przecież troszkę wódeczki na rozgrzewkę, albo jedno piwo, nie zaszkodzi’…

Podobnie – hormonalne środki tzw. antykoncepcyjne (najczęściej w praktyce wczesnoporonne). Ile kobiet, dla fałszywej wolności w tej sferze, do końca życia ma rozregulowany układ hormonalny, łącznie z nabieraniem cech męskich…

Odpowiedź Jezusa: ‘Nie będziesz wystawiał Boga swego na próbę’ .To znaczy – będziesz szanował Stwórcę i jego stworzenie, prawa jakie swojemu dziełu nadał. Będziesz podchodził do stworzenia, do swego ciała ze czcią, ‘nabożeństwem’ (łac. pietas, pobożność).

Krzysztof Broszkowski OP

hastagi na stronie:

#kuszenie jezusa na pustyni #pierwsza niedziela wielkiego postu #pierwsza niedziela wielkiego postu 2012 #kuszenie jezusa #yhs-fullyhosted_003 #1 niedziela wielkiego postu 2012 #kazanie na I niedzielę wielkiego postu rok b #kazanie na v niedzielę wielkiego postu rok b #kazania dominikanie #kazanie na 1 niedzielę wielkiego postu rok b

Similar Posts