Na Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie – Notatki z kazania

Czemu przy narodzinach Jezusa Mesjasza taką rolę odegrały osoby w starszym, czy wręcz bardzo sędziwym wieku? Zachariasz i Elżbieta, Symeon, Anna… Na pewno chodzi o mądrość życiową. Osoby te są oczyszczone z wielu złudzeń i mrzonek charakterystycznych dla młodego i średniego wieku. Złudzeń, które nieraz przeszkadzają dać należne miejsce Bogu w swoim życiu. Jednak jeszcze bardziej chodzi o to, że to właśnie osoby starsze – będąc na progu ciemności śmierci – najbardziej potrzebują światła. Potrzebują Tego, który powie: kto spożywa Ten chleb, który zstąpił z nieba, choćby i umarł żyć będzie… (Por. J 6, 51)

Te świeczki, które trzymamy w ręku, symbolizują światło Chrystusa, które jest przy nas już teraz, gdy doświadczamy ciemności umierania. Jednak czekamy na światło nieskończenie wspanialsze. Czekamy na wschód Słońca Sprawiedliwości, które nie zna zachodu. Ono oświeci wszystkich i wszystko.

Wszystko, co teraz jest ukryte w ciemności, wyjdzie na jaw. Także nasze grzechy. Będziemy się wstydzić naszych grzechów, bo wszyscy je zobaczą. Właśnie te grzechy, które nieraz mam pokusę tak starannie ukryć…

Jaki jest dla mnie ratunek? Sakrament spowiedzi. W nim staję pod Krzyżem Chrystusa. W nim Krew Chrystusa obmywa mnie z grzechu. W nim otrzymuję nową, białą szatę. W nim moje grzechy zostają zgładzone, całkowicie wymazane – gdy przyjdzie Chrystus, Słońce Sprawiedliwości, nikt już ich nie zobaczy, bo zostaną całkowicie usunięte w spowiedzi…

Krzysztof Broszkowski OP

hastagi na stronie:

#kazanie na ofiarowanie Pańskie #ofiarowanie pańskie kazanie #kazanie na objawienie Pańskie #ofiarowanie pańskie homilia #kazanie ofiarowanie pańskie #modlitwa wiernych na ofiarowanie pańskie #homilia na Ofiarowanie Pańskie #ofiarowanie panskie kazanie #kazanie na ofiarowanie panskie #Objawienie Pańskie kazanie

Authors
Top