Rok B XXVII Zwykła

Miłości trzeba się uczyć…

Sprawa małżeństwa jak bardzo jest trudna do pojęcia dla człowieka. Tego związku chyba nie da się zrozumieć i utrzymać poważnie bez pomocy Bożej. Sami Apostołowie pytają Jezusa kilkakrotnie o tą kwestię: W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Zresztą droga małżeńska wielu chrześcijan zaczyna się przecież przy ołtarzu, aby nie tylko związać się sakramentalnym „tak”, ale uświadomić sobie, że człowiek w miłości potrzebuje pomocy. Sam jest słaby, grzeszny i popełnia błędy. Największą wartością naszego życia jest miłość. Bóg jest jej autorem i pomysłodawcą. On tylko gwarantuje to, co się ślubuje: miłość, wierność i uczciwość małżeńską – a to wszystko aż do śmierci. Wiele niepowodzeń miłości, odejść i rozczarowań jest z powodu tego, że każdy chce na swoją rękę układać swoją aksjologię życia.

Miłość się w życiu odkrywa a nie konstruuje. Prawdziwą miłość się realizuje a nie w niej „grzebie”. Należy schylić kark i realizować tylko to, co się przy ołtarzu rozpoczęło i powiedziało. Nie trzeba niczego dodawać ani odejmować. Wówczas pytania faryzeuszy i apostołów: Czy wolno mężowi oddalić żonę, nigdy nie miałyby miejsca.

Problemy w miłości pojawiają się wówczas, kiedy wkracza nieposłuszeństwo wobec Boga. On jest jej autorem. Wszelkie poprawki na własną rękę prowadzą do niszczenia miłości. Małżeństwa, które są szczęśliwe w miłości, to te, które ją odkrywały i realizują. Ci zaś, którzy skłonili głowy w dniu ślubu przed ołtarzem a w życiu obrali inny kierunek, filozofię – ryzykują lub już płaczą…

Zatem wszyscy bądźmy pokorni wobec tego, co boskie – jak dzieci ufajmy Bogu, bo do takich, bowiem należy królestwo Boże. W tym wypadku uniżenie i posłuszeństwo zawsze będzie zwycięstwem a nie przegraną. Taka jest przecież filozofia chrześcijaństwa. Nie starajmy się być bohaterami za wszelką cenę i na własną rękę, bo przez to stracimy to, co najważniejsze i najpiękniejsze – życie w miłości.

Copyright © Ks. Marek Jodko
www.marekjodko.pl

hastagi na stronie:

#homilia ślubna #kazanie na ślub #homilie ślubne #kazanie o miłości #kazania homilie ślubne #kazanie slubne #kazanie na slub #kazania slubne #homilia na ślub #kazania o miłości

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy