Archidiecezja Czestochowska

List kolędowy Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego 2008/2009

List kolędowy Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego 2008/2009 „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, który podlegali

List kolędowy Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego 2008/2009

„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, który podlegali Prawu,
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
Na dowód tego, że jesteśmy synami Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego ,
który woła: Abba, Ojcze!
A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
Jeśli zaś synem to i dziedzicem z woli Bożej”: (Ga 4, 4-5 (7).

Kochana Rodzino, Domowy Kościele Boży!

Z wielką czcią przekraczam progi waszego domu, aby z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przekazać Wam: Rodzice, Dzieci, Dziadkowie i Bliscy pozdrowienia w Panu Jezusie. Czynię to słowami św. Pawła, Apostoła, któremu poświęcony jest w szczególny sposób ten rok:

„Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 1, 7). Przekazuję wam też z głębi serca błogosławieństwo i najgorętsze życzenia. Zawarte są one w tych oto zdaniach, które wyszły spod pióra wielkiego Apostoła.

I. Życzę Rodzicom skutecznej wiary w świętość sakramentalnego małżeństwa.

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła”(Ef 5, 31n).

II. Proszę Was gorąco:

„Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi” (Ef 6, 1-3).

III. Zachęcam do praktykowania zasad życia domowego.
„Jako więc wybrańcy Boży święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, jeśliby kto miał zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni” (Kol 3, 12-15).

Przeczytaj też!  Zapowiedź Roku Św. Pawła Apostoła

IV. Ponad wszystko życzę wielkiej miłości.

„Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest,
miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą,
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego.
nie cieszy się z niesprawiedliwości
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma
Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-8).

„Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14) ale i wspiera we wszystkim. I dlatego „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).

Błogosławię na Nowy Rok i na całe życie

Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, Boże Narodzenie 2008.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy