List Benedykta XVI w sprawie prymasostwa w Polsce

Czcigodnemu Bratu
Józefowi kard. Glempowi
Arcybiskupowi Warszawskiemu i Prymasowi Polski

J.E. Ks. Kard. Józef Glemp-prymasListem apostolskim „Totus tuus Poloniae populus”, wydanym 25 marca 1992 roku, mój poprzednik śp. Jan Paweł II postanowił, abyś Ty, Czcigodny Bracie, pomimo opuszczenia urzędu arcybiskupa gnieźnieńskiego, zachował tytuł Prymasa Polski. Kiedy obecnie składasz ze względu na wiek urząd arcybiskupa warszawskiego powiadamiam Cię, że postanowiłem, abyś tytuł ten zachował do ukończenia osiemdziesiątego roku życia.

Ze względów historycznych i prawnych, przemawiających za stolicą gnieźnieńską, to znaczy pierwszą polską archidiecezją metropolitalną, gdzie przechowywane są relikwie świętego Wojciecha męczennika, patrona Polski, tytuł ten zostanie wówczas przywrócony arcybiskupowi gnieźnieńskiemu.

Czcigodny Bracie, składam Ci serdeczne podziękowanie oraz szczególne wyrazy uznania za wieloletnią niestrudzoną troskę o dobro archidiecezji warszawskiej i Kościoła w Polsce, udzielając z wielką miłością Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 1 listopada 2006 roku, w drugim roku pontyfikatu.

BENEDYKT XVI

(tłum. RV)

za http://www.episkopat.pl/ (md © Biuro Prasowe KEP 2009)

Authors
Top