Archidiecezja Gnieźnieńska

List abp. Józefa Kowalczyka na 66. Tydzień Miłosierdzia

Umiłowana w Panu Rodzino Diecezjalna Rozpoczyna się kolejny, sześćdziesiąty szósty Tydzień Miłosierdzia, który jest szczególną okazją do tego, abyśmy zastanowili się wspólnie nad naszą postawą

Umiłowana w Panu Rodzino Diecezjalna

Rozpoczyna się kolejny, sześćdziesiąty szósty Tydzień Miłosierdzia, który jest szczególną okazją do tego, abyśmy zastanowili się wspólnie nad naszą postawą wobec ludzi, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, wobec ludzi ubogich, chorych, samotnych. Potrzeba bowiem, abyśmy nieustannie przypominali sobie nawzajem, że czynienie miłosierdzia nie jest przypisane tylko tym, którzy organizują szeroko pojętą pomoc społeczną i w profesjonalny sposób wykonują swoje zadania, ale jest ono przywilejem i obowiązkiem każdego ucznia Jezusa Chrystusa, każdego chrześcijanina. Miłość miłosierna jest najdoskonalszą odpowiedzią na miłość, jaką Bóg objawił nam w Jezusie Chrystusie, który oddał za nas życie, abyśmy nie pomarli w grzechu, ale mieli życie wieczne. Wdzięczni za dar odkupienia i zbawienia pragniemy każdego dnia na nowo podejmować te dzieła, do których jesteśmy powołani przez naszego Mistrza: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy obmył nogi Apostołom, aby ukazać nam wzór postępowania. Nie szukajmy pierwszych miejsc, ludzkiej chwały i taniego poklasku, ale bądźmy pokorni na wzór naszego Pana, trwając w uniżeniu i pełnej miłości służbie wobec drugiego człowieka. To również do nas Jezus mówi: „Czyńcie, jak ja wam uczyniłem” i dlatego słowa te stają się myślą przewodnią tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia. Chcemy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście każdego dnia jesteśmy wiernymi naśladowcami naszego Mistrza i Nauczyciela, czy gotowi jesteśmy służyć tym, których Pan Bóg stawia na naszej drodze jako naszych braci i siostry.

Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, patronka naszej diecezjalnej Caritas, wielokrotnie przypominała, że Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie, odbierający uwielbienie w kościołach, jest również obecny w ludziach umierających na ulicy, ubogich i samotnych i trzeba, abyśmy go odkryli w każdym człowieku.

Zachęcam Was Bracia i Siostry, abyście na nowo rozpalili w sobie gorliwość czynienia dzieł miłosierdzia na miarę tej miłości , jaką zostaliśmy ogarnięci przez naszego Zbawiciela. Miejcie wrażliwe serca, które potrafią dostrzec poranione oblicze Jezusa w każdym człowieku, szczególnie tym, który doświadcza trudu i niedoli, cierpienia i ubóstwa. Niech wzór naszego Boskiego Nauczyciela owocuje w naszym codziennym życiu wielkodusznymi uczynkami miłosierdzia, abyśmy w ten sposób odpowiadali na miłość, której nieustannie doświadczamy. Bądźmy znakiem sprzeciwu wobec świata, w którym panuje nienawiść i pragnienie szybkiego osiągania zysków.

Przeczytaj też!  List Biskupa Diecezjalnego na II Niedzielę Wielkiego Postu 2011

Tydzień Miłosierdzia jest jednocześnie bardzo dobrą okazją do tego, aby podziękować Wam wszystkim za tak wielkoduszne reagowanie na problemy innych. Kiedy w tym roku tyle wiosek i miast w Polsce zostało dotkniętych powodziami, nie pozostawiliście ich bez wsparcia. Hojne ofiary na ten cel pozwoliły przyjść z pomocą rodzinom pozbawionym wszystkiego. Dzięki przekazanym przez Was darom nasza diecezjalna Caritas mogła posyłać wielokrotnie transporty z żywnością, środkami czystości, odzieżą i innymi potrzebnymi przedmiotami. Za to szczególne zaangażowanie pragnę Wam wszystkim i każdemu z osobna z całego serca podziękować tradycyjnym „Bóg zapłać!”

W wyjątkowy sposób pragnę wyrazić swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy angażują się w dzieła miłosierdzia na co dzień – wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, pracownikom i wolontariuszom naszej diecezjalnej Caritas, która prowadząc 9 placówek w różnych ośrodkach naszej diecezji przychodzi z pomocą dzieci i młodzieży, samotnym matkom i osobom bezdomnym, ludziom chorym i niepełnosprawnym. Pozdrawiam wdzięcznym sercem również kapłanów, siostry i osoby świeckie zaangażowane w prowadzenie świetlic i Domów Pomocy Społecznej, jadłodajni i punktów wsparcia dla ubogich rodzin, pracowników socjalnych oraz członków organizacji pozarządowych. Dziękuję również wszystkim darczyńcom i dobrodziejom Caritas oraz wszelkich dzieł miłosierdzia, jakie są realizowane w naszej archidiecezji.

Bracia i Siostry

Papież Benedykt XVI uczy na: „Bóg (…) od nas oczekuje, abyśmy byli otwarci na innych i żyli miłością, okazując ją nie słowami a czynami (…) Tak bardzo potrzeba dziś, właśnie w naszej epoce, stojącej wobec tak wielu wyzwań ludzkich i duchowych, by chrześcijanie głosili swoimi czynami miłosierną miłość Boga! Każdy ochrzczony powinien być żywą Ewangelią. Tak wiele jest bowiem osób, które, choć trudno im przyjąć Chrystusa i Jego nauczanie, nie pozostają jednak obojętne na świadectwo tych, którzy przekazują Jego przesłanie konkretnymi uczynkami miłosierdzia. Miłość jest językiem, który przemawia bezpośrednio do serca i budzi w nim ufność.” Niech zatem Tydzień Miłosierdzia będzie dla nas wszystkich okazją do ożywienia naszego codziennego zaangażowania w głoszenie Ewangelii poprzez konkretne dzieła miłosierdzia. A nasz Mistrz i Nauczyciel niech błogosławi Wam wszystkim w czynieniu tak, jak On nam uczynił.

Przeczytaj też!  Słowo Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego z okazji XV Światowego Dnia Chorego

†Józef Kowalczyk

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy