Kazanie na 17 niedzielę zwykłą rok B

” Panie Dobry jak chleb

bądź uwielbiony od swego Kościoła

bo Tyś do końca nas umiłował

do końca nas umiłował ”.

Ukochani przez Jezusa Siostry i Bracia.

Czytania, które przed chwilą usłyszeliśmy, przekazują nam prawdę o wielkie trosce Boga nad człowiekiem. W pierwszym czytaniu, usłyszeliśmy o proroku Ezechielu i rozmnożeniu chleba, które stało się wypełnieniem bożej obietnicy, że zostaną nakarmieni i jeszcze pozostawią resztki.

Podobna sytuacja spotkała Jezusa. Szły za Nim tłumy, które widziały znaki jakie uczynił, widziały chorych którzy za sprawą Jezusa stali się zdrowymi.

Pieniądze posiadane przez Apostołów były zbyt małe, aby nakarmić za nie tłum. Pięć chlebów i dwie ryby wydały się śmieszne wobec tak licznej rzeszy ludzi. A Jezus, karze im aby usiedli, modli się i daje chleb, którym nakarmili się do syta i pozostało jeszcze 12 koszów ułomków. Tak ich to zachwyciło, że chcieli obwołać Jezusa królem.
Więcej »

hastagi na stronie:

#kazania niedzielne #kazanie na niedziele #homilie niedzielne #kazanie niedzielne #ewangelia z 31 października #kazanie na 24 niedzielę zwykłą rok c #kazania niedzielne rok b #kazanie na 8 niedzielę zwykłą rok a #kazane na 15 niedziele zwykłą roku c #kazanie na 24 niedzielę zwykłą c

Authors
Top