Kapłaństwo nie jest zawodem, lecz powołaniem do służby na rzecz człowieka.

Prezydium Episkopatu o autonomii Kościołów i wspólnot religijnych

11.04.2012

Kapłaństwo nie jest zawodem, lecz powołaniem do służby na rzecz człowieka. Kościoły zaś nie są przedsiębiorstwami ani organizacjami użytku publicznego czy stowarzyszeniami świeckimi – piszą polscy biskupi. Podkreślają też, że wolność religijna jest chroniona przez Europejską Konwencję Praw Człowieka zapewniającą wewnętrzną autonomię Kościołów i wspólnot religijnych.

Prezydium Episkopatu przypomina w deklaracji przesłanej do Strasburga, że w latach 50. i na początku lat 60. XX wieku władze komunistyczne Polski wielokrotnie naruszały zasadę autonomii Państwa i Kościoła. Widzą też pewną analogię pomiędzy tymi faktami a obecnym ingerowaniem struktur europejskich w autonomię Państwa i Kościoła – w tym wypadku na terenie Rumunii.

Biskupi polscy wyrazili swoje stanowisko w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dn. 31 stycznia 2012 r. Dotyczy on określenia mianem pogwałcenia prawa do stowarzyszania się (por. art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) odmowy rejestracji w 2008 r. związku zawodowego duchownych i wiernych świeckich Kościoła prawosławnego w Rumunii przez władze sądowe tego kraju. Jako powód sąd podał brak zgody władz rumuńskiego Kościoła prawosławnego na założenie takiego związku.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski tworzą: abp Józef Michalik, abp Stanisław Gądecki i bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP.

(md © Biuro Prasowe KEP 2012)

Authors
Related posts

Top