Benedykt XVI Orędzia Benedykta XVI Papież

Jubileuszowy list od Papieża

Jubileuszowy list od Papieża 15.10.2011 Okazałeś się dobrym pasterzem powierzonych Ci wiernych, którym niezmordowanie głosisz Ewangelię – napisał w specjalnym liście skierowanym do abp. Józefa

Jubileuszowy list od Papieża

15.10.2011

Okazałeś się dobrym pasterzem powierzonych Ci wiernych, którym niezmordowanie głosisz Ewangelię – napisał w specjalnym liście skierowanym do abp. Józefa Michalika z racji jego srebrnego jubileuszu biskupstwa papież Benedykt XVI.

List od Ojca Świętego odczytał na początku Mszy św. sprawowanej z udziałem Episkopatu w przemyskiej katedrze nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Papież przypomina w nim drogę powołania abp. Józefa Michalika, obecnego metropolity przemyskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Zaznaczając jego posługę w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich i funkcję rektora Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, z którego został powołany na urząd biskupa, Benedykt XVI napisał: „Mając przed oczyma dzieło Nowej Ewangelizacji, którą błogosławiony Jan Paweł II powierzył wówczas całemu Kościołowi, podjąłeś staranie o postęp duchowy, kulturalny i intelektualny, tak wiernych świeckich, jak i kapłanów. Sam Nasz Prześwietny Poprzednik, mając wzgląd na Twoją mądrość, wykształcenie i wierność, a szczególnie bogate doświadczenie, w roku 1986 mianował Cię biskupem gorzowskim i osobiście konsekrował w Bazylice Piotrowej”.

Benedykt XVI podkreśla, że abp Michalik jako metropolita przemyski pełni „roztropnie i gorliwie urząd biskupa”. Pisze o zaufaniu innych biskupów, którzy obdarzyli go funkcją przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. „Nie możemy nie wspomnieć także o wielkiej pracy, jaką podejmujesz w dykasteriach Stolicy Świętej, szczególnie w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich, w Kongregacji do spraw Biskupów i w Radzie Konferencji Biskupów Europy” – pisze papież.

Ojciec Święty udziela też apostolskiego błogosławieństwa Jubilatowi, wszystkim wiernym archidiecezji przemyskiej i uczestnikom uroczystości jubileuszowych.

Zobacz także:
List Ojca Świętego do abp. Józefa Michalika

15.10.2011 – List Ojca Świętego do abp. Józefa Michalika

Do Czcigodnego Brata
Józefa Michalika
Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego obrządku łacińskiego

Wdzięcznym i radosnym sercem przyjęliśmy wiadomość o Tobie, Czcigodny Bracie, że mianowicie dnia 16 października tego roku, będziesz uroczyście obchodził Srebrny Jubileusz swej biskupiej posługi i dziękował Wszechmogącemu Bogu, który był łaskaw obdarzyć Cię tak wieloma darami.

My także chcemy uczestniczyć w Twojej radości i powiększyć ją przez te słowa, które z głębi serca napisane, przesyłamy do Ciebie na tę okoliczność. Okazałeś się bowiem dobrym pasterzem powierzonych Ci wiernych, którym niezmordowanie głosisz Ewangelię.

Wyświęcony na kapłana diecezji łomżyńskiej, 23 maja 1964 roku, zaraz oddałeś się pasterskiej posłudze. Potem w krótkim czasie zdobyłeś znajomość wielu dyscyplin wiedzy teologicznej, studiując w Warszawie i Rzymie. Poszedłeś drogą sławnych teologów, rozważając pilnie nauczanie Kościoła i jednocześnie poznając Jego życie w różnych narodach Europy. Ozdobiony tytułem doktora powróciłeś do Polski, aby podjąć odpowiedzialne zadania w Kurii Biskupiej i seminarium Twojej rodzimej diecezji. Następnie wyjechałeś do Rzymu, gdzie otrzymałeś ważne zadania w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich oraz pełniłeś urząd Rektora Papieskiego Kolegium Polskiego. Mając przed oczyma dzieło Nowej Ewangelizacji, którą błogosławiony Jan Paweł II powierzył wówczas całemu Kościołowi, podjąłeś staranie o postęp duchowy, kulturalny i intelektualny, tak wiernych świeckich, jak i kapłanów.

Sam Nasz Prześwietny Poprzednik, mając wzgląd na Twoją mądrość, wykształcenie i wierność, a szczególnie bogate doświadczenie, w roku 1986 mianował Cię biskupem gorzowskim i osobiście konsekrował w Bazylice Piotrowej. Po siedmiu latach zostałeś przeniesiony na stolicę metropolitalną w Przemyślu obrządku łacińskiego, którą do dzisiaj znakomicie kierujesz. Wypełniając roztropnie i gorliwie urząd biskupa pragniesz wspierać wszystkich wiernych powierzonych Twej pasterskiej trosce, aby coraz lepiej poznawali wolę Bożą i osiągnęli zbawienie. Mając dobre rozeznanie zmieniających się warunków życia w sferze duchowej, społecznej czy politycznej i korzystając ze środków społecznego przekazu, właściwie podajesz nauczanie Kościoła, ukazując i chroniąc niezmienną i wieczną prawdę Ewangelii. Z powodu tych i wielu innych talentów zostałeś także obdarzony zaufaniem Czcigodnych Współbraci Biskupów, którzy dwukrotnie wybrali Cię przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Nie możemy nie wspomnieć także o wielkiej pracy, jaką podejmujesz w dykasteriach Stolicy Świętej, szczególnie w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich, w Kongregacji do spraw Biskupów i w Radzie Konferencji Biskupów Europy.

Tym Naszym listem, już dzisiaj chcemy złożyć Ci z serca najlepsze życzenia z okazji Twojego Srebrnego Jubileuszu posługi biskupiej oraz przypomnieć o licznych, z powodzeniem zrealizowanych przez Ciebie, dziełach duszpasterskich i wyrazić Ci Nasze uznanie. Ufając wstawiennictwu Błogosławionej Dziewicy Maryi Królowej Polski i świętego Józefa, prosimy Boskiego Pasterza, aby wspierał Cię zawsze swoją mocą.

Gorąco pragniemy Naszym Apostolskim Błogosławieństwem obdarzyć najpierw Ciebie, jak też i umiłowanych synów i córki, powierzonych Twojej pasterskiej pieczy, oraz wszystkich uczestniczących w radosnych obchodach Twojego Jubileuszu.

W Castel Gandolfo, dnia 9 września roku,
w siódmym roku Naszego Pontyfikatu.

Benedykt XVI,
papież

(md © Biuro Prasowe KEP 2011)

Przeczytaj też!  Orędzie Benedykta XVI na XXIII Światowy Dzień Młodzieży

hastagi na stronie:

#list rektora kul na boĹźe narodzenie 2011 diecezja kaliska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy