II Zwykła Rok C

II Niedziela Zwykła

Był 14 grudnia 1975 r. W Kaplicy Sykstyńskiej na Watykanie kończyła się Msza św. celebrowana przez papieża Pawła VI w dziesiątą rocznicę cofnięcia wzajemnych anatem, czyli klątw między Kościołami rzymskokatolickim i prawosławnym. Nagle Ojciec Święty z wyciągniętymi ramionami ruszył w kierunku wysłannika patriarchatu ekumenicznego Konstantynopola, metropolity Melitona. Obserwatorzy spodziewali się braterskiego uścisku obydwu hierarchów. Kiedy jednak prawosławny biskup i papież – obaj z uniesionymi ramionami – stanęli naprzeciw siebie, Paweł VI, ku zaskoczeniu Melitona, runął na kolana i ucałował jego stopy. Zaprawdę, długą drogę musiały przebyć Kościoły chrześcijańskie od nienawiści i pychy do miłości i pokory.

Abyśmy byli jedno – oto słowa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy modlił się za przyszły Kościół. Wielkie pragnienie Jezusa jednak na przestrzeni wieków zostało zapomniane i odrzucone przez jego wyznawców. Pierwsze rozłamy w Kościele pojawiły się już w III wieku. Dotyczyły dyscypliny pokutnej, ważności chrztu udzielanego przez heretyków i roli biskupa w Kościele. Mnożyły się herezje ludzi, którzy odchodzili od Kościoła takie jak donatyści, arianie, nestorianie. Efektem tego w 1054 roku nastąpiła schizma, czyli rozdział Kościoła Katolickiego na terenie wschodnim. I tak powstało prawosławie. Papież Leon IX obłożył ekskomuniką przywódcę prawosławia, patriarchę Konstantynopola Michała Cerulariusza, który uczynił dokładnie to samo wobec papieża. I tak rozeszły się drogi chrześcijaństwa na Wschodzie i Zachodzie ówczesnego świata.
Więcej »

hastagi na stronie:

#II niedziela zwykła rok a #kazanie na VII niedzielę zwykłą rok A #2 niedziela zwykła rok a #II Niedziela zwykła #kazanie na II niedzielę zwykłą rok a #2 niedziela zwykła #kazanie 2 niedziela zwykła rok A #kazanie 2 niedziela zwykła #Kazanie na 2 niedzielę zwykłą #II niedziela zwykła kazanie