Drodzy Młodzi Ewangelizatorzy! – List Biskupa Diecezjalnego zapraszający do udziału w XIII Przystanku Jezus 2011

Drodzy Młodzi Ewangelizatorzy!

W roku beatyfikacji Przyjaciela młodych – umiłowanego pp. Jana Pawła II, który z ogromną siłą przekonania wezwał nas do dzieła Nowej Ewangelizacji, zapraszam Was do udziału w XIII Przystanku Jezus, który odbędzie się w Kostrzynie n./O. w dniach 31 lipca – 7 sierpnia 2011r. Stał się on w rzeczywistości polskiego duszpasterstwa czytelnym i przekonującym znakiem otwartości wspólnoty Kościoła na młodego człowieka.

Tegoroczny Przystanek Jezus będzie szczególnym czasem przyzywania Ducha Świętego, który jest protagonistą Nowej Ewangelizacji, to znaczy Pierwszym Działającym w sercach ludzi pragnących odnowy – narodzenia z wysoka (por. J 3, 3-8). Wy sami jak i Wasi przyjaciele na przestrzeni minionych lat, wielokrotnie byliście świadkami przemiany serc rówieśników na skutek głoszenia im Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Zawsze dokonuje się to mocą tajemniczo działającego w głębiach serca Ducha Świętego, który otwiera serca i umysły na światło prawdy.

Nie tracą zatem na aktualności słowa Papieża wypowiedziane w 1997 roku z okazji Światowego Dnia Młodzieży: „Nasza epoka zdaje się zdezorientowana i zagubiona; czasem można wręcz odnieść wrażenie, że nie ma granicy pomiędzy dobrem i złem; na pozór odrzuca Boga, bo Go nie zna lub o Nim zapomniała. W tej sytuacji ważne jest, abyśmy udali się w duchu do wieczernika i tam na nowo przeżyli tajemnicę Pięćdziesiątnicy.” Naszym Wieczernikiem uczynimy trzydniowe trwanie na przystankowych rekolekcjach wraz z biskupem Edwardem Dajczakiem, którego poprosiłem o towarzyszenie nam w tym czasie.

Wszystko po to, by szeroko otworzyć drzwi serca każdego z nas i z namaszczeniem i odwagą daną przez Ducha Świętego iść i świadczyć głosząc prawdę o Tym, który umiłował do końca i pragnie zbawienia każdego człowieka (por. 1Tm 2, 4). Duch Zmartwychwstałego, rozgrzewa serca, oświeca, uwalnia od wątpliwości, smutku i zniechęcenia, lęku, grzechu; udziela nowego braterstwa, wprowadza w zdumiewające zjednoczenie z Panem i z braćmi wypierając obcość i samotność. Pełni ufności chcemy stanąć na współczesnych areopagach codzienności, dzieląc się świadectwem prawdy i miłości. Wyznajemy bowiem z głęboką nadzieją za prorokiem, że „Duch dokończy dzieła” (por. Za 4, 6), które dobry Bóg zapoczątkował w swoim zamyśle pełnym miłości.

Szczególnie zapraszam braci diakonów i prezbiterów! Kochani Bracia, wasza obecność jest nie do przecenienia. Wasze zakorzenienie w Chrystusie jest przekonującym świadectwem oblubieńczej miłości, której dzisiaj wielu się lęka, bo jej nie zna. Przybywajcie jako wierni przyjaciele Zmartwychwstałego!

Przyjeżdżajcie zatem z Waszym młodzieńczym entuzjazmem, doświadczeniem przyjaźni z Jezusem. Świat potrzebuje świadectwa przeżywanej w codzienności komunii z Bogiem! Jak powtarzał bł. pp. Jan Paweł II – jesteście nadzieją Kościoła i świata. Wydajcie owoc świętego namaszczenia, które na Was spoczywa dzięki sakramentowi chrztu, bierzmowania, czy konsekracji.

Przyzywając Chrystusowego Ducha odwagi i wyczekując naszego spotkania z serca błogosławię.

+ Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, dn. 3 czerwca 2011 r.

Authors
Related posts

Top