Wigilia Paschalna articles

Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa

Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa

Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa

O dowodach dotyczących prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa trudno jest mówić w sensie ścisłym. Tym bowiem, co stanowi treść przekazu Kościoła o Zmartwychwstaniu, są świadkowie, którzy osobiście widzieli zmartwychwstałego Pana. Tym zaś, co sprawiło, że ich …

Wigilia Paschalna

Jeszcze dzisiaj pogrążeni byliśmy w śmierci Chrystusa odwiedzając Jego Grób, modląc się i adorując Jego przenajświętszą obecność. To co przeżywała Maryja zapewne nie jest w stanie nikt sobie wyobrazić: ból przeszytego mieczem boleści serca z widoku konającego Syna na krzyżu. …

Top