Niedzielne articles

Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa

Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa

Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa

O dowodach dotyczących prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa trudno jest mówić w sensie ścisłym. Tym bowiem, co stanowi treść przekazu Kościoła o Zmartwychwstaniu, są świadkowie, którzy osobiście widzieli zmartwychwstałego Pana. Tym zaś, co sprawiło, że ich …

Wigilia Paschalna

Jeszcze dzisiaj pogrążeni byliśmy w śmierci Chrystusa odwiedzając Jego Grób, modląc się i adorując Jego przenajświętszą obecność. To co przeżywała Maryja zapewne nie jest w stanie nikt sobie wyobrazić: ból przeszytego mieczem boleści serca z widoku konającego Syna na krzyżu. …

Święta bez Głównego Dania?

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. W tych słowach kryje się wielka tajemnica i cud Bożego Wcielenia. Jest to zapowiedź Bożego Narodzenia. Maryi zjawia się anioł i obwieszcza jej tę wiadomość. Wielki cud dokonał się za jej …

UWAŻAJCIE I CZUWAJCIE!!!

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok kościelny. Zaczyna się on w innym momencie niż rok cywilny, ponieważ decydują o tym wydarzenia związane z osobą Jezusa Chrystusa. Natomiast rokiem cywilnym rządzą prawa kosmosu, obroty Ziemi wokół Słońca, pory roku. Skoro Jezus jest …

II NIEDZIELA ADWENTU – homilia

Trwamy w okresie Adwentu, czasie, który ma nas bezpośrednio przygotować na święta Bożego Narodzenia. Jednak Adwent jest podzielony na dwie części: pierwsza to oczekiwanie na przyjście Jezusa powtórnie przy końcu czasów – i to są pierwsze dwie niedziele Adwentu. Druga …

Top