Homilie Jan Paweł II articles

Homilia Jana Pawła II na mszy św. kanonizacyjnej bł. Królowej Jadwigi

Homilia Jana Pawła II na mszy św. kanonizacyjnej bł. Królowej Jadwigi

V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – Kraków, 08.06.1997 r.

1. Gaudę, mater Polonia! Powtarzam dziś to wezwanie do radości, które przez wieki śpiewali Polacy na wspomnienie Św. Stanisława. Powtarzam je, ponieważ miejsce i okoliczność w szczególny sposób do …

Chodzi o dobro wspólne narodu polskiego

Pragnę w sposób szczególny podziękować obecnym -tutaj przedstawicielom parlamentu za ich postawę7 zgodną z przekonaniami katolickimi, zgodną zresztą też z duchem narodu. Dziękuję za ich inicjatywę, która rozpoczęła się od Senatu, a która zmierza do ochrony prawnej dziecka poczętego. Nie …

Święte czuwanie w noc paschalną

Homilia w czasie Mszy św. Wigilii Paschalnej – 5 IV 1980

Wielkosobotnia Wigilia Paschalna w Bazylice Św. Piotra rozpoczęła się o godzinie 22.00 i zakończyła około godziny pierwszej, W najwspanialszej liturgii roku liturgicznego uczestniczył tłum wiernych. Nie odbiegająca w swym …

Na europejskich cmentarzyskach

Podczas dzisiejszych odwiedzin zatrzymam się przy kamieniu-pomniku z napisem: „Pamięci ludzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem roku 1976″. To czasy bliskie, które Radom i cała Polska głęboko zapisały w swej pamięci. Można powiedzieć, że 1976 r. stał się wstępem …

Top