Diecezja Płocka articles

Kazanie na Uroczystość Chrystusa Króla

Kazanie na Uroczystość Chrystusa Króla

Najmilsi w Panu!

Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla kieruje nasz wzrok ku zwycięskiemu Chrystusowi. Ku temu, który pokonał szatana, zło, śmierć. Czcząc Jezusa jako zwycięskiego Króla wierzymy, że jest On królem ludzkich serc, narodów, królem nad innymi królami, królem całego Wszechświata.…

Wielki Czwartek

1.„Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali” –

usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii. Jezus, ustanawiając sakrament kapłaństwa i Eucharystii, wypowiada też słowa o miłości człowieka do człowieka.

2. Sakramenty dziś ustanowione śmiało możemy nazwać sakramentami miłości: Bóg w swoim nieskończonym …

O św. Benedykcie

Umiłowani w Chrystusie Panu Czciciele św. Benedykta!

Raduje się dzisiaj parafia w Płocku – Radziwiu, obchodząc swą jubileuszową uroczystość – doroczny odpust patrona – św. Benedykta. Radują się dziś nasze serca, że w Roku Jubileuszowym możemy po raz kolejny przyjrzeć …

Top