Boże Ciało

Ty sycisz głody ludzkich serc swym Ciałem i swą Krwią. O przyjdź i daj nam, Panie nasz, chleb życia ręką swą – oto tekst hymnu z 1976 roku z okazji Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii wprowadza nas w tajemnicę dzisiejszej uroczystości.

Człowiek potrzebuje do szczęścia czegoś więcej niż tylko zaspokojenia biologicznych potrzeb. Pragnie uznania ze strony innych, chce być traktowany sprawiedliwie i po ludzku, tęskni za odrobiną dobroci i serca. Istnieje również głód ludzkiego ducha: tęsknota za skarbem, którego nie niszczy mól, nie zżera rdza, którego nie ukradnie najbardziej nawet wyspecjalizowany złodziej. Głód szczęścia niezniszczalnego, niepoddanego przemijaniu, szczęścia, którego nie potrafi zmącić nawet konieczność śmierci.
Więcej »

hastagi na stronie:

#Kazanie na Boże Ciało #Homilia na Boże Ciało #boże ciało homilia #Boże ciało kazanie #boże ciało kazania #kazanie Boże Ciało

Authors
Top