Papież

Bóg otula troską życie człowieka

Bóg otula troską życie człowieka List Biskupa Pelplińskiego na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2008. Drodzy w kapłaństwie bracia prezbiterzy, umiłowani w Panu! Mamy znów Boże

Bóg otula troską życie człowieka
List Biskupa Pelplińskiego na Boże Narodzenie
Roku Pańskiego 2008.

Drodzy w kapłaństwie bracia prezbiterzy, umiłowani w Panu!

Mamy znów Boże Narodzenie. Oczekiwane – przychodzi zawsze bez naszego udziału. Jest szansą daną nam przez czas. To Pan Bóg prowadzi nas po drogach czasu i pokazuje w nim ważne momenty naszych ludzkich dziejów. Ten jest wyjątkowo ważny, ponieważ jest to dzień, w którym Bóg stanął na ziemi jako realnie obecny człowiek, a przy tym także Bóg z Boga, Światłość ze Światłości. Dzisiaj wszystkie emocje osiągają punkt szczytowy. Wiele było zabiegów około spraw domowych, wokół przygotowania wieczerzy wigilijnej, samej – jak mówimy popularnie – Gwiazdki, zwłaszcza myśląc o tym, że dzieci mają być szczęśliwe, widząc wyjątkowo interesujący przejaw miłości swoich rodziców i innych oddanych im osób.
1. Doczekawszy Świąt Bożego Narodzenia, pytamy zawsze ile jeszcze takich świąt przed nami? Czy rzeczywiście kolejne lata przyniosą nam sporo takiej radości, jak te i minione. Boże Narodzenie wszakże jest dniem, który oddziaływuje na nasze życie, można powiedzieć wstecz i wprzód: Jezus Chrystus jest bowiem wczoraj i dziś, Ten sam, także na wieki, a więc przy Nim, razem z Nim prowadzeni i zgromadzeni idziemy przez naszą ojczystą ziemię do naszych polskich żłóbków betlejemskich, ażeby ukazać przed Panem nasze dokonania i wyznać za Izajaszem wiarę w Tego, który jest prawdziwie Bogiem naszym i Zbawcą.
Obecnie Boże Narodzenie obchodzimy w takim okresie pastoralnym, kiedy w Polsce pochylamy się nad tematem Otoczyć troską życie ludzkie, ale pewnie każde życie, a więc wracamy do tematów bardzo podstawowych. Życie człowieka to jest zadanie i jednocześnie przywilej, którym cieszymy się i Panu Bogu dziękujemy za każdy dzień, zwłaszcza kiedy osiągamy wiek dość wysoki, wtedy naprawdę każdy dzień jest Bożą łaską.
Otoczyć troską życie ludzkie, najpierw znaczy to, że życie człowieka jest tutaj wyróżnione godnością pośród innych form życia, każda z nich jest ciekawa, każda z nich jest wielką zagadką. Jak to się stało, że Bóg ukrył tyle swojej mądrości w takim zapisie genetycznym, jakim jest życie i klucz, jakby klucz genetyczny, do każdego z osobna gatunku? Człowiek góruje nad wszystkimi innymi tym, że ma ten klucz wyjątkowy, ponieważ jest to droga prowadząca do spotkania z Boską inteligencją, z Boską osobowością, bo został człowiek tak ukształtowany, że otrzymał od Boga tchnienie Jego Ducha.
A więc mamy różne odmiany życia, a w tym życie ludzkie wyraźnie wyniesione do godności prawie że Boskiej. Musimy tu także wspomnieć, że życie człowieka ma swoje odsłony różne, jest czas dzieciństwa, młodości, starości, jest także czas oczekiwania na narodzenie, jest także czas oczekiwania na przejście z tej ziemi na drugi brzeg. To są również pewne parametry życia, które powodują, że każdy z tych rozdziałów naszego życia jest inny, to oczywiste, ale jest także inaczej wymagający troski drugiego człowieka. Przejmijmy się zatem tym radosnym powołaniem do udziału w Bożym życiu i do kształtowania Bożego życia w duchu współdziałania z Bożym planem stworzenia człowieka, aby był on wciąż podobny do Tego, który jest Jego Stwórcą.

Przeczytaj też!  Święty Jan Maria Vianney

Hasło tego roku mówi także o tym, by otoczyć troską każde życie. Troska to jest coś więcej, niż tylko opieka. Troska to jest pełne zaangażowanie się w dbałość o ludzkie życie, także własne. Troska oznacza pewien bardzo emocjonalny udział w tym, ażeby życie nam się nie wymknęło z rąk w sposób nie kontrolowany i zaczęło wyrastać na taką życiową dziczkę, która nie przynosi żadnego owocu poza tym, że czasem nadmiernie się rozrasta. A więc troska o życie to jest także zaangażowanie się uczuciowe, emocjonalne, rozumowe, ażeby życie ludzkie było zawsze na pierwszym miejscu związane z tym z pełnym zaangażowaniem się o dbałość życia, także z pełnym niepokojem, a może i z żalem, kiedy życie ludzkie, zwłaszcza kogoś bliskiego przestaje być już dla nas znakiem wspólnoty z nim. Otoczyć troską życie to znaczy przejąć się ideami, które służą odbudowie życia w każdym miejscu i na każdym także stanowisku, i w każdym okresie ludzkiego życia.
2. Prawda betlejemskiej nocy jest bardzo pojemna, mieszczą się w niej szczegóły historyczne, szczegóły związane z ówczesnym, sprzed ponad dwoma tysiącami lat światem polityki, dyplomacji, ekonomii, i jest w tym także obecna nieustanna dążność człowieka do tego, aby być blisko Boga, aby razem z Nim tworzyć każdy bieżący dzień. Stąd też w Boże Narodzenie jesteśmy bardziej wrażliwi na to by więcej słyszeć o sobie, o swoim miejscu, życiu wspólnym, społecznym i swoim ludzkim przeznaczeniu. Boże Dziecię, które staje się dla nas znakiem obecności Boga, każdego roku niejako zaczyna na nowo iść z nami tą samą naszą ludzką drogą, z każdym pokoleniem i z każdym z nas z osobna. Idzie po to aby nas przekonać, że Bóg naprawdę stał się jednym z nas, że nas wiedzie ku swojemu życiu poprzez rozmaite doświadczenia, często trudne. Ufając Bożemu przewodnictwu, podejmijmy na także te trudne zadania z wielką radością.
Szczególnie ważne miejsce zajmuje w tym zestawie obowiązków naszego chrześcijańskiego powołania uznanie dla rodziny, dbałość o rodzinę, bo w niej najwięcej jest życia, które wymaga troski. Troska o życie w rodzinie to znaczy troska o wspólnotę tego życia. O to by rodziny pozostawały razem z sobą, żeby nie musiały się rozdzielać, wzajemnie się oddalać od siebie za sprawą niby to lepszego bytu materialnego, gdzie indziej poza Polską. Niech to będzie życie, które autentycznie służy każdemu z nas, życie, które będzie nas wspomagało przez wiele wspólnych dróg, którymi budujemy naszą rzeczywistość Polską i chrześcijańską. Niech to będzie życie, które Bóg pobłogosławi nam i dla nas, a my wdzięczni za taki dar bądźmy znów odważnymi zwiastunami tego, że Chrystus jest w ludzkiej rodzinie niezastąpionym darem Ojca, by nam pokazać miłość.
3. Kiedy pytamy, co właściwie przyniósł Chrystus ludziom przez swoje narodzenie, czym ubogacił ludzkość – co odpowiedzieć? Pozostały choroby, pozostały wojny, dalej szerzy się nienawiść, nie wszyscy są szczęśliwi, a nawet nie zdołali wypracować obrazu szczęścia. Co przyniosło ludzkości Chrystusowe narodzenie, Boże Narodzenie? Wydaje się, że przede wszystkim Chrystus przyniósł nam oblicze Ojca. I to jest najważniejsze osiągnięcie Bożego Narodzenia. Boga nikt nigdy nie widział, mówi św. Jan, ale Syn Jednorodzony, który jest w łonie Ojca, Ten nam o Nim powiedział. A więc Chrystus jest Tym wyczekanym zwiastunem tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i co to znaczy być razem z Bogiem, co znaczy ufać Jego słowu i Jego powołaniu. Myślę, że jest to akurat ten wyjątkowo cenny dla nas dar, który zabieramy z sobą na cały rok naszej pracy, by sobie ciągle przypominać, że Bóg jest sprawcą i dawcą życia tego w najwyższym stopniu, mianowicie tego, które odnowione w Bogu, i które odnowione w Chrystusie, niesie dla nas znaki Bożego życia.
Życzę wam drodzy w Panu aby radość dzisiejszego święta, którą wspólnie przeżywamy, utrwali naszą obecność przy Bogu. Niech On będzie nam wciąż bliski. Niech nam błogosławił, niech błogosławił zwłaszcza w nadchodzącym roku 2009.
Z serca wam błogosławię

Przeczytaj też!  ŻYWE SŁOWO BOŻE List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009

Pelplin, Boże Narodzenie 2008.
L.dz. 1167/08/K.Ord.
[Warszawa, 15 grudnia 2008,
ze szpitalnego łoża].

† Jan Bernard Szlaga
Biskup Pelpliński

hastagi na stronie:

#ludzie boga chomikuj #kazanie pogrzebowe w okresie wielkanocnym #co to jest troska #kazanie pogrzebowe w okresie Bożego Narodzenia #kazania chomikuj #kazanie ślubne chomikuj #w czym objawia się troska pana boga o człowieka #troska pana boga o współczesnego człowieka #bóg w życiu człowieka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy