Tag Archives: awi

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 28 XII 2008

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 28 XII 2008

16.12.2008 – List na Niedzielę Świętej Rodziny

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE CZŁOWIEKA

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny
28 XII 2008

Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu!
Radość wielka, która z okazji Bożego Narodzenia staje się udziałem całego …

Orędzie Ojca Świętego na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

Orędzie Ojca Świętego na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

Droga Młodzieży!

1.Piętnaście lat temu, na zakończenie Świętego Roku Odkupienia, powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, zachęcając was, byście nieśli go przez świat jako …

Top