Search Results for: modlitwa wiernych rok a niedziela palmowa

Orędzie Benedykta XVI na XXI Światowy Dzień Młodzieży

Orędzie Benedykta XVI
na XXI Światowy Dzień Młodzieży

„Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105)
Drodzy młodzi!
Zwracając się z radością do was, którzy przygotowujecie się do XXI Światowego Dnia Młodzieży, powracam …

Top