Search Results for: kazanie o eucharystii

Wielki Czwartek

1.„Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali” –

usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii. Jezus, ustanawiając sakrament kapłaństwa i Eucharystii, wypowiada też słowa o miłości człowieka do człowieka.

2. Sakramenty dziś ustanowione śmiało możemy nazwać sakramentami miłości: Bóg w swoim nieskończonym …

ŻYWE SŁOWO BOŻE List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009

08.04.2009 – List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009

ŻYWE SŁOWO BOŻE

List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009

DRODZY BRACIA W KAPŁAŃSTWIE!

1. Wdzięczność

Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! Dziękuję Bogu, któremu służę …

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2009

Drodzy bracia i siostry!
Na początku Wielkiego Postu, który jest drogą intensywnego przygotowania duchowego, Liturgia zachęca nas do trzech praktyk pokutnych, bardzo bliskich biblijnej i chrześcijańskiej tradycji – modlitwy, jałmużny i postu – abyśmy jak najlepiej mogli przygotować się do

Top