Search Results for: kazanie o eucharystii

Wielki Czwartek

1.„Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali” – usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii. Jezus, ustanawiając sakrament kapłaństwa i Eucharystii, wypowiada też słowa o miłości człowieka do człowieka. 2. Sakramenty dziś ustanowione śmiało możemy nazwać sakramentami miłości: Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu z miłości do człowieka pozostał uwięziony w chlebie.…

dsc_3504

ŻYWE SŁOWO BOŻE List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009

08.04.2009 – List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009 ŻYWE SŁOWO BOŻE List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009 DRODZY BRACIA W KAPŁAŃSTWIE! 1. Wdzięczność Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie (2 Tm 1, 2-3).…

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2009

Drodzy bracia i siostry! Na początku Wielkiego Postu, który jest drogą intensywnego przygotowania duchowego, Liturgia zachęca nas do trzech praktyk pokutnych, bardzo bliskich biblijnej i chrześcijańskiej tradycji – modlitwy, jałmużny i postu – abyśmy jak najlepiej mogli przygotować się do obchodów Świąt Wielkanocy i doświadczyć mocy Boga, który – jak będziemy słuchać podczas Wigilii Paschalnej – “oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi” (Exultet).…

V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – Kalisz, 04 VI 1997 r.

V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – Kalisz, 04 VI 1997 r. DRODZY BRACIA i SIOSTRY! 1. Dziękuję Opatrzności Bożej za to, że dane mi jest w dniu dzisiejszym nawiedzić wasze miasto – ten Kalisz, który najstarsze kroniki na długo przed powstaniem państwa polskiego notują na swoich mapach.…

dsc_0030

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE” Słowo pasterskie Metropolity Krakowskiego na Adwent 2008

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE” Słowo pasterskie Metropolity Krakowskiego na Adwent 2008 Drodzy Bracia i Siostry! 1. Na początku Adwentu kieruję do Was słowo Dobrej Nowiny o życiu. Taki bowiem temat najbliższego roku liturgicznego wskazała Komisja Episkopatu do spraw Duszpasterstwa. Hasłem tego roku ma być: „Otoczmy troską życie”.…

Top