Search Results for: kazanie na dzis

Kazanie na Uroczystość Chrystusa Króla

Najmilsi w Panu!

Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla kieruje nasz wzrok ku zwycięskiemu Chrystusowi. Ku temu, który pokonał szatana, zło, śmierć. Czcząc Jezusa jako zwycięskiego Króla wierzymy, że jest On królem ludzkich serc, narodów, królem nad innymi królami, królem całego Wszechświata.…

Kazanie odpustowe na święto bł. Rafała Kalinowskiego

Najmilsi w Chrystusie Panu!

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy podwójne święto – czcimy w sposób szczególny Chrystusa w tajemnicy Jego królowania nad całym wszechświatem oraz wspominamy patrona tej świątyni – bł. Rafała Kalinowskiego. Myślę, że w Bożym działaniu nie ma przypadków, …

Kazanie na Zesłanie Ducha świętego

Umiłowani w Chrystusie Zmartwychwstałym!

Po raz kolejny gromadzi nas wokół Chrystusowego ołtarza wspomnienie jednego z największych wydarzeń chrześcijaństwa – oto znów odczytaliśmy fragment z Dziejów Apostolskich, który przypomniał nam jak rodził się Kościół – najpierw jako wspólnota ludzi, którzy chodzili …

Kazanie na Zwiastowanie Pańskie 25 III

Gromadzimy się dziś w świątyni, aby oddać cześć Matce Bożej. Niech to dzisiejsze święto stanie się dla nas okazją do refleksji, do zastanowienia się nad naszym nabożeństwem do Matki Bożej. Często podkreślamy, jak wielką rolę dla katolików, a może zwłaszcza …

Kazanie na Uroczystość Wszystkich Świętych

Umiłowani w Chrystusie Zmartwychwstałym!

W ten listopadowy dzień stajemy zadumani wspominając tych, co odeszli już spośród żywych. Wspominamy naszą pamięcią ich radosne uśmiechy, czasem łzy smutku, miłość jaką nas otaczali. Myślimy o wszystkich – o tych, którzy przeżyli wiele lat, …

Top