Homilie articles

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVI Światowy Dzień Młodzieży 2001 r.

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVI Światowy Dzień Młodzieży 2001 r.

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na
XVI Światowy Dzień Młodzieży 2001 r.

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)

Droga Młodzieży!

1. Kiedy …

Orędzie Ojca Świętego na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

Orędzie Ojca Świętego na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

Droga Młodzieży!

1.Piętnaście lat temu, na zakończenie Świętego Roku Odkupienia, powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, zachęcając was, byście nieśli go przez świat jako …

Orędzie Jana Pawła II na XII Światowy Dzień Młodzieży 1996

Orędzie Jana Pawła II na XII Światowy Dzień Młodzieży 1996
„Panie, do kogoż pójdziemy?
Ty masz słowo życia wiecznego” (J 6, 68).

Orędzie Jana Pawła II na XII Światowy Dzień Młodzieży 1996
„Panie, do kogoż pójdziemy?
Ty masz słowo życia …

Top