Pielgrzymki do Polski articles

Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. w Bydgoszczy (tekst z uzupełnieniami)

Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. w Bydgoszczy (tekst z uzupełnieniami)

Poniżej publikujemy integralny tekst wystąpienia papieskiego, tj. tekst przekazany przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, uzupełniony o spisane z taśmy magnetofonowej, nieautoryzowane dopowiedzenia Papieża, umieszczone w nawiasach kwadratowych. Ewentualnych skrótów czy pominięć nie zaznaczamy, zgodnie z zasadą stosowaną przez Biuro Prasowe …

ZAMOŚĆ
12 czerwca 1999
Przemówienie wygłoszone podczas Liturgii Słowa 1. «Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana» (Łk 1, 45). Na szlaku naszego pielgrzymowania po polskiej ziemi spotykamy się znów z Maryją. Jest to szczególny …

Top