Orędzie Jan Paweł II articles

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XX Światowy Dzień Młodzieży

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XX Światowy Dzień Młodzieży

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II
na XX Światowy Dzień Młodzieży
„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2).

Droga Młodzieży!

1. W tym roku obchodziliśmy XIX Światowy Dzień Młodzieży, rozważając pragnienie wyrażone przez niektórych Greków, przybyłych do Jerozolimy na święto Paschy: …

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II
na XIX Światowy Dzień Młodzieży

„Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12, 21).

Droga Młodzieży!

1. Rok 2004 to ostatni etap przed wielkim spotkaniem w Kolonii, gdzie w 2005 r. odbędzie się XX Światowy Dzień Młodzieży. …

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVIII Światowy Dzień Młodzieży

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II
na XVIII Światowy Dzień Młodzieży
„Oto Matka twoja” (J 19, 27).

Droga młodzieży!

1. Z wielką radością jak zawsze kieruję do was specjalne orędzie z okazji Światowego Dnia Młodzieży, aby także w ten sposób …

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVII Światowy Dzień Młodzieży

„Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”
(por. Mt 5,13-14)

sól ziemi i światło świata

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II
na XVII Światowy Dzień Młodzieży

„Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”
(por. Mt 5,13-14)

Droga Młodzieży!…

Top